mərtəbədə oturan tələbələr

Heidi Delucia Amerikada Oxu Günü üçün Breen uşaq bağçası sinfinə Naycel və Ayı oxudu.