Tu Voz Council is 'n samewerkende netwerk van ouers, studente, skoolhoofde, opvoeders en gemeenskapsleiers wat in vennootskap met die distrik werk om inligting te deel, met en van mekaar te leer, voorspraak te maak, probleem op te los en 'n kollektiewe stem te bring na oplossings wat ons skole verbeter.