Rollins-gebou

Die Rollins Early Childhood Centre is 'n veilige, inklusiewe, koesterende openbare skool wat verbind is tot die ontwikkeling van die hele kind. Ons waardeer samewerkingsverhoudings met alle gesinne en die gemeenskap. Ons vier diversiteit, individuele groei en 'n liefde vir lewenslange leer.