Elke jaar stel die Massachusetts Departement van Elementêre en Sekondêre Onderwys 'n verslagkaart vir elke skool en distrik in die staat vry. Net soos 'n student se rapportkaart wys hoe hulle in verskillende klasse vaar, is skool- en distriksverslagkaarte ontwerp om ouers en gemeenskapslede te wys hoe 'n skool of distrik in verskillende areas vaar. Verslagkaarte beklemtoon 'n skool of distrik se sterkpunte sowel as enige uitdagings wat aangespreek moet word om seker te maak dat daar aan die behoeftes van alle studente voldoen word.

Massachusetts sien gesinne en die gemeenskap as belangrike vennote in 'n skool se sukses en het gewerk om seker te maak dat die verslagkaarte ontwerp is as maklik-om-te-gebruik hulpmiddels wat betekenisvolle inligting verskaf.

As jy enige vrae het oor die Jaarlikse Skoolverslagkaart of hoe jy dit kan gebruik om jou kind te help om akademies sterker te word, kontak asseblief jou kind se skool. Die skoolhoof en personeel sal u graag bystaan.