Vorms

Finansies & Begrotingsvorms

Gebruik asseblief die dokument(e) en vorm(s) oor finansies en begroting, Munis-stelsel en Tydstate.

Tydstate

Vorms

MUNIS


Gemeenskaps-, gesins- en studenteverlowingsdienstevorms

Die vorm(s) en dokument(e) hieronder hou verband met familie- en studentebetrokkenheid.


Fasiliteitsbestuurvorms

Hieronder is vorm(s) vir die huur van skoolfasiliteite.


Menslike Hulpbronne Vorms

Hieronder is 'n lys van mediese, vergoedings-, voordeelvorms en baie ander vorm(s) en dokument(e) wat met Menslike Hulpbronne verband hou. 

Gevorderde / Meester Onderwyser

Voordele Inligting

Kollektiewe Bedingingsooreenkomste

Inligting oor depressie en selfmoord
 
 
Werknemerbystandsprograminligting
 

Werknemernuusbrief

Gesondheid en tandheelkundige vorms

Lewensversekeringsvorms

TSA Inligting

Menslike Hulpbronbeleide

Terugbetalingsvorm

Pad na lisensie

 


Produksiesentrumvorms

Hieronder is die interne vorm om 'n drukversoek te plaas met behulp van LPS Produksiesentrum vir groot dokumente en meer ewekansige verskeidenheid afdrukke.


Skoolveiligheidsvorms

Hieronder is vorm(s) wat verband hou met Skoolveiligheid.


Top